Ruhsatlandırma ve Medikal

Ruhsatlandırma ve Medikal Birimimizin sorumluluğu altında;
  • Medikal Müdürlüğü,
  • Ruhsatlandırma Müdürlüğü,
yer almaktadır.

Medikal
Şirketimizin ürünleri ile ilgili medikal bilgi ve desteğin gerek çalışanlarımıza gerekse de müşterilerimize sunulması faaliyetlerinin yanısıra çalışanlarımızın eğitimi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.
Ürünlerimiz ile ilgili literatür taleplerinizi eposta adresimize iletebilirsiniz.

Ruhsatlandırma
Şirketimizin yerli üretim veya lisanslı ithal tüm ürünlerinin ülkemizdeki yasal mevzuata göre yetkili otoriteler nezdinde ruhsatlandırılması, ruhsatlarının yenilenmesi v.b. çalışmaları yürütmektedir.

FARMAKOVİJİLANS çalışmaları da ruhsatlandırma birimimiz altında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda ürünlerimizin ürün güvenliliği takip edilmektedir.

Şirketimizce ruhsatlandırılmış tüm beşeri tıbbi ürünler ile ilgili olarak advers etkileri farmakovijilans mevzuatı uyarınca şirketimize aşağıdaki formu da doldurarak tüm iletişim kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.

Keymen İlaç San. ve Tic. A.Ş. Farmakovijilans Alt Birimi

Adres: Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40 Gölbaşı 06830 ANKARA
Telefon : 0 312 485 37 60
Mobil Telefon : 0 533 290 37 91
Faks : 0 312 485 37 61
E-posta : fv@keymen.com.tr

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

TÜFAM BİLDİRİM FORMU