İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, personel seçiminde, görevlendirilmesinde, eğitiminde, kariyer planlamasında adil, kişilik haklarına saygılı, açıklık prensibine dayalı ortam oluşturacak ilkeler bütünüdür.

İnsan Kaynakları Hedeflerimiz

 1. Verimliliği arttırıcı, şirket hedeflerine katkı sağlayacak süreçleri oluşturmak ve yönetmek,
 2. Nitelikli ve bağlılığı yüksek işgücü yaratmak, doğru istihdam planları ile şirket ana hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak,
 3. İşgücü devir hızını düşürmek ve işletme karlılığını arttırmak,
 4. Şirket Stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için organizasyonu hedef bazlı yönetim modeliyle tüm birimlerin ve çalışanların katılımını sağlamak ve şirketin ana hedefine ulaşılabilmesi için performansı arttırmak,
 5. Yaratıcılığı geliştirmek, motivasyonu arttırmak ve yüksek performans sağlamak için potansiyel insan kaynakları gücünü doğru olarak yönlendirmek.
İnsan Kaynakları Sistemlerimiz

 • Oryantasyon Süreci
 • Ücret Yönetimi
 • Yetkinlik Bazlı Değerlendirme Sistemi
 • Teşvik Sistemi
 • Öneri Sistemi
 • Raporlama Sistemi
 • Kariyer Planlama
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi
 • Sosyal İmkan ve Hizmetler
İş başvurularınızı "Keymen İş Başvuru Formu"nu (doc - odt) doldurup, adresine göndererek yapabilirsiniz.

Ayrıca açık pozisyonlarımız için ilanlarımız www.kariyer.net web sitelerinde de yayınlanmaktadır.