İdari ve Mali İşler

İdari ve Mali İşler Birimimizin sorumluluğu altında;

  • Muhasebe ve Bütçe Planlama Müdürlüğü,
  • İdari İşler Müdürlüğü,
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü,

yer almaktadır.