Haber

Haziran 2011
Etik ve İtibar Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği Rekabet Kurallarına Uyum ve Yönetici Sorumluluğu Çalıştayı'na katıldık.