Haber

Kasım 2009
Barselona'da 2-3 Kasım 2009'da düzenlenen EuroPLX 41 iş geliştirme toplantılarına katıldık.