Haber

Nisan 2014
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2013 yılı İlerleme Bildirimimiz yayınlanmıştır. Belgeye web sitemizden ve Birleşmiş Milletler web sayfasından ulaşabilirsiniz.